home

Petr Brožka
GodzillaKaprunZátiší s lebkou a videokazetami


Oheň, vítr, led a voda, výstupy z počítače, 2001

mail: brozkap@email.cz